เกี่ยวกับเรา
 
 
 
 
 
บริษัทไฮโซ เฮลตี้ฟู๊ดจำกัด
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 81 หมู่ 1 ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66150
ผู้บริหาร : นายวิษรุช สมศรีแสง
ประเภทอุตสาหกรรม : เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกล้วยตาก แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ประวัติ : ได้ดำเนินธุรกิจปี 2557 เลขที่ 81 หมู่ 1 ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66150 ในพื้นที่ 32 ไร่

ทั้งนี้ บริษัทไฮโซเฮลตี้ฟู๊ดจำกัด ได้รับมาตรฐานการผลิตที่ได้คุณภาพ จากองค์การอาหารและยา ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร และกำลังดำเนินการมีความมุ่งมั่นในการจัดทำคู่มือคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์อาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และการทำงานของบริษัทฯ และได้รับมาตรฐาน GAP สินเค้าเกษตรปลอดภัยจากกรมวิชาการเกษตร และได้รับเครื่องหมายฮาลาลอีกด้วย
 
 
 
 
บริษัท ไฮโซ เฮลตี้ฟู๊ด จำกัด
81 หมู่1 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66150
 
 
เบอร์โทรศัพท์ : 0861525786
แฟกซ์ : 056647343
อีเมล : hisobanana@hotmail.com
Line : 0861525786
Facebook : https://www.facebook.com/hisobanana/